Zandhoven steunt ondernemers!

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen.  Om broodnodige zuurstof te geven aan onze plaatselijke horeca en ondernemingen besliste het gemeentebestuur om een bedrag van 250.000 euro aan steunmaatregelen extra vrij te maken.

Geschenkcheque voor iedere Zandhovenaar

Iedere inwoner, ongeacht de leeftijd, krijgt een KaZo! (geschenkcheque) ter waarde van 10 euro.  Dit geeft een injectie van 130.000 EUR aan de plaatselijke ondernemers.

KaZo! Resto

De ingeruilde KaZo!’s zullen dienen als tombola met als prijs een KaZo! Resto, te gebruiken in de plaatselijke horeca (= extra stimulans horeca).

Extra hinderpremie

Bovenop de Vlaamse hinderpremie voor bedrijven die moesten sluiten, geeft het gemeentebestuur extra 500 euro.  De maatregelen worden de komende weken verder uitgewerkt en voorgelegd op de gemeenteraad van april/mei.

We laten later nog weten op welke manier de aanvraag kan gebeuren.

Steunmaatregelen overheid

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, neemt de overheid een aantal maatregelen.

Corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

Vanaf 27/3 kan een aanvraag ingediend worden voor de hinderpremie van de Vlaamse overheid :
aan te vragen via www.aanvraagcoronapremie.be (tot en met 19 mei)
Handleiding aanvraagprocedure : Handleiding aanvraagprocedure

Compensatiepremie ondernemers met zwaar omzetverlies

Deze compensatiepremie werd op 1 april aangekondigd.
Zie infopagina Vlaio

Voor wie?
Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.
Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters, …

Wat?
De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000€. (1.500€ voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen)

Voorwaarden?
De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio

Hoe?
Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online toepassing van VLAIO. De praktische modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden.

De lijst met maatregelen van de Vlaamse overheid werd bijgewerkt
Zie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-vlaanderen-overzicht-steun-voor-ondernemers

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een steunmaatregel voor zelfstandigen die wegens het coronavirus hun zaak sluiten, vrijwillig of verplicht.
De maatregel werd aangekondigd door de federale overheid.  Wie zijn zaak volledig of gedeeltelijk moet sluiten, of wie dat vrijwillig doet gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen, kan een volledige maand overbruggingsrecht krijgen (maximaal 1.614,10 euro).  Dit geldt momenteel voor de maanden maart en april.

Toelichting coronamaatregelen (hinderpremie, overbruggingsrecht)

Toelichting hinderpremie

Recht op hinderpremie?

Gedwongen sluiting

Extra info kan je terugvinden via:

Heropening recyclagepark

Het recyclagepark in Zandhoven werd tijdelijk gesloten op 17 maart als gevolg van de uitzonderlijke maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondertussen besliste minister Demir dat de parken gecontroleerd terug open mogen gaan vanaf dinsdag 7 april. Voor de veiligheid van onze inwoners en de medewerkers zijn er extra maatregelen uitgewerkt en wordt het aantal aanwezigen in het park beperkt! Niet iedereen zal op hetzelfde moment het recyclagepark kunnen betreden. Het laatste cijfer van de nummerplaat van je wagen bepaalt wanneer je de komende twee weken het recyclagepark kan bezoeken.

Om de wachtrij zoveel mogelijk te beperken, start de gemeente gefaseerd op. De nummerplaat van de wagens wordt gebruikt om te bepalen wanneer iemand het recyclagepark mag betreden. Op andere momenten zal men niet toegelaten worden. Deze regeling blijft 2 weken van kracht, tot en met 18 april.

Het laatste cijfer van de nummerplaat van de wagen bepaalt wanneer iemand het recyclagepark binnen kan.

Laatste cijfer 0 of 1 – toegang op dinsdag 7 en 14 april

Laatste cijfer 2 of 3 – toegang op woensdag 8 en 15 april

Laatste cijfer 4 of 5 – toegang op donderdag 9 en 16 april

Laatste cijfer 6 of 7 – toegang op vrijdag 10 en 17 april

Laatste cijfer 8 of 9 – toegang op zaterdag 11 en 18 april

! Heb je een nummerplaat zonder cijfer? Dan kan je aansluiten bij

  de cijfers 8 of 9 op zaterdag 11 april en 18 april.

Om de heropening zo eerlijk en gespreid mogelijk te laten verlopen, blijft het park uitzonderlijk tot 16.30u open op zaterdag 11 en 18 april. Tijdens deze extra openingsuren worden evenwel enkel personen met laatste cijfer 8 of 9 toegelaten, zoals hierboven is vermeld. Er is geen avondopening. De zomerregeling met avondopening zal pas in werking treden op dinsdag 21 april. De openingsuren tussen 7 april en 18 april zijn:

dinsdag          9u00-16u30

woensdag      9u00-16u30

donderdag     9u00-16u30

vrijdag           9u00-16u30

zaterdag        9u00-16u30

Ondanks deze gefaseerde heropening, verwacht het gemeentebestuur dat het druk zal zijn. Er zijn dan ook een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens een bezoek aan het recyclagepark.

 • Er wordt een beperkt aantal bezoekers toegelaten in het park zodat de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. Daardoor kunnen er wachtrijen ontstaan. Sta je in de wachtrij? Blijf in de auto wachten.
 • Contact tussen medewerkers, bezoekers en tussen bezoekers onderling moet zo veel mogelijk vermeden worden. De regel 1,5 meter minimale afstand blijft ook op het recyclagepark van kracht. Hou er dus rekening mee dat je al het afval zelf moet kunnen uitladen en dragen.
 • Kom om dezelfde reden ook met zo weinig mogelijk personen. Moet je toch je kinderen of andere personen meebrengen, dan blijven zij in het recyclagepark in de auto zitten.
 • De inzameling van asbest wordt NIET opgestart. Asbest kan tot nader bericht niet naar het recyclagepark worden gebracht. Dit om alle beschermings-materiaal te reserveren voor de gezondheidszorg.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van contactloos betalen aan de betaalzuil.
 • Enkel personenwagens, eventueel met aanhangwagen, worden toegelaten. Vrachtwagens, tractoren en andere grote voertuigen mogen het park tot nader bericht niet betreden.

We willen zeker en vast de boodschap blijven herhalen om zo veel mogelijk thuis te blijven! Maak enkel essentiële verplaatsingen zoals eerder is gecommuniceerd door het Crisiscentrum. Kan je het bezoek aan recyclagepark nog uitstellen? Dan raden wij ook aan om dat te doen. Kom enkel naar het recyclagepark als dat ècht nodig is. Maak zoveel mogelijk gebruik van de huis-aan-huisophalingen voor papier, pmd en gft+.

De nood aan bepaalde hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

Om de behoeften aan medische apparatuur in hoofde van de gezondheidszorg efficiënter te kunnen identificeren, is een applicatie opgezet om enerzijds de aangiften van de behoeften te centraliseren en te standaardiseren, en anderzijds om de analyse en verwerking van gegevens op nationaal niveau te vergemakkelijken.

https://appsu.health.belgium.be/materialrequests

De webtoepassing is geen bestelformulier, maar je kan er wel je noden doorgeven inzake bepaalde goederen. De FOD Volksgezondheid koppelt dit in de mate van het mogelijke aan beschikbare goederen.

Deze toepassing is strikt voor professionele zorgverleners bestemd!

Impact op beslissingen en bekendmakingen

Bekendmakingen: op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april. De concrete begin – en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”

Beslissingen: op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn op beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Alle bekendmakingen en beslissingen kan je hier terugvinden.

Maatregelen vanaf 18/03/2020 12.00 uur – 5/04/2020 verlengt tot 19/04/2020

UPDATE – Extra maatregelen vanaf 18 maart.

UPDATE- verlenging van de maatregelen tot 19 april.

Blijf thuis:

Iedereen dient zoveel als mogelijk thuis te blijven en maximaal contacten met andere personen dan deze binnen het gezin, te vermijden.

Uitzonderingen:

 • Verplaatsingen in het kader van het werk of noodzakelijke verplaatsingen (voedingswinkels, dokters, apothekers, post, bank, tanken, mensen die geholpen moeten worden) zijn toegelaten;
 • Fysieke activiteiten in open lucht zijn toegestaan, en mogen maximaal met 2 personen tegelijkertijd gebeuren (1 lid van het gezin of 1 vriend), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

!Alle samenkomsten zijn verboden!

Thuiswerk:

Bedrijven dienen telewerk te organiseren voor alle mogelijke medewerkers, zonder uitzondering. Indien dit niet kan, dienen alle maatregelen genomen te worden om de afspraken inzake social distance te garanderen. Indien dit niet kan, dient het bedrijf te sluiten. Bedrijven die zich hier niet aan houden, zullen gestraft worden met een boete. Na een tweede inbreuk zullen ze gesloten worden.

Essentiële diensten zullen geen dergelijke handhavingsmaatregelen ondergaan, maar dienen wel maximaal de social distance maatregelen toe te passen.

Winkels, horeca en ondernemers:

 • Alle niet-essentiële winkels worden gesloten, ook tijdens de week. Essentiële winkels zijn voedingswinkels, apothekers, winkels met dierenvoeding en krantenwinkels.
 • Voor de supermarkten gelden er specifieke richtlijnen: er wordt maximum 1 persoon / 10 m² toegelaten voor maximum 30 minuten. Deze elementen dienen gemonitord te worden in de winkels.
 • Cafés dienen hun terrassen binnen te halen.
 • Nachtwinkels kunnen geopend blijven tot 22 uur.
 • Kapsalons kunnen nog klanten ontvangen, maar slechts 1 klant per keer.

Openbaar vervoer:

Het openbaar vervoer dient zich zo te organiseren dat de sociale distance maatregelen gegarandeerd kunnen worden.

Reizen:

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot en met (ten minste) 5 april.

Markten:

Openbare markten worden verboden. Voedingskramen kunnen enkel nog op plaatsen staan waar ze onmisbaar zijn.

Maatregelen die reeds vanaf 14 maart gelden

Onderstaande maatregelen blijven gelden. 

Scholen:

 • De lessen zijn opgeschort, maar de scholen blijven open. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Winkels, horeca, ondernemers en recreatieve activiteiten:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Werk:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Openbaar vervoer:

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Print pagina

Concreet in Zandhoven:

 • De bib sluit.
 • Recyclagepark sluit (heropening 7 april)
 • Het zwembad sluit.
 • Alle evenementen binnen-en buiten worden geannuleerd.
 • Het Veld sluit, zowel het cafetaria alsook de padel.
 • Lokale politie ZARA sluit het kantoor in Zandhoven, het hoofd kantoor in Ranst is wel geopend. Voor meer info klik hier.
 • De ophaling van het KGA afval van 28 maart gaat niet door.
 • De maandelijkse markt gaat niet door.
 • Ambulante handel is verboden

Sociale omgang en recreatie:

 • We roepen nogmaals op om afstand te houden met andere personen én in alle omstandigheden, minimum 1,5 meter. Vermijd ook een mix van verschillende leeftijden.
 • Het is ook niet de bedoeling dat u met vrienden thuis afspreekt om iets te drinken, samen gaat skaten of andere sociale activiteiten opzoekt. (de toegang tot het skateterrein en andere speelpleinen is voorlopig nog niet verboden, maar wordt best zoveel mogelijk beperkt.)
  We rekenen hierbij op de burgerzin en het gezond verstand van onze jonge inwoners. De overheid voert deze maatregelen niet zo maar in. Deze regels opvolgen is ongelofelijk belangrijk.
  De politie zal hierop controle uitoefenen en boetes uitschrijven.
 • Zogenaamde ‘lockdown party’s’ zijn onverantwoord ,strikt verboden en zullen bestraft worden!
 • Recreatieve activiteiten, zoals speelpleinwerking en groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…) zijn verboden.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken. Wij zijn wel bereikbaar via telefoon en e-mail . Op onze website kan je per dienst de contactgegevens terugvinden. Voor algemene vragen, info@zandhoven.be of via 03 410 16 20.

Brief aan onze inwoners:

Brief aan de ondernemers van Zandhoven:

Ministeriële besluiten 13/03:

Ministeriële besluiten 18/03:

Hulp nodig?

Wij ontvangen verschillende signalen dat ouderen in deze corona-tijd nood hebben aan hulp en ondersteuning.

We trachten hen via alle mogelijke kanalen te bereiken. We hebben namelijk een 100-tal enthousiaste coronavrijwilligers klaarstaan! Deze vrijwilligers helpen iedereen die er nood aan heeft. Dit kan gaan van bijvoorbeeld boodschappen doen, eens naar de apotheker gaan tot de hond uitlaten.

Onze vraag: zie je iemand die onze hulp kan gebruiken? Dan kan je hen de informatie in bijlage meegeven.

Wil je graag je steentje bijdragen? Laat ons weten of we enkele exemplaren bij jou mogen afleveren en geef ze aan wie het nodig heeft.

Want vergeet niet, samen zijn we sterk. Sterk Zandhoven.

Steunmaatregelen 23/03

Corona – gemeentelijke herstelmaatregelen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen:

De voorbije 2 weken hebben we heel wat tijd en werk besteed aan de maatregelen om het coronavirus te isoleren. We konden hiervoor rekenen op een groot crisisteam en enorm vele vrijwilligers.
Het virus is nog niet op zijn piek, toch denken we al aan de periode nà corona.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Vandaar kwam het schepencollege zaterdag ll. nogmaals samen om een aantal steunmaatregelen voor onze plaatselijke horeca en bedrijven te nemen. We vatten even samen:

Wat deden we al :
– communiceren van alle preventietips om besmetting te voorkomen.
– aanmaken apart corona-site met alle actuele info.
– uitgebreide communicatie via verschillende kanalen met burgers en bedrijven over de maatregelen die de regering nam (inclusief de steunmaatregelen)
– op de website staan de horecazaken die afhaal mogelijk maken, of die aan huis leveren.
– bescherming van onze eigen werknemers (afdwingen om afstand te bewaren, thuiswerk, quarantainemaatregelen)
– opvang in scholen.
– uitbouwen van een sterk vrijwilligersnetwerk , momenteel reeds meer dan 100 mensen
– huis aan huis verdeling om ook de mensen te bereiken die geen computer hebben.
– tekeningen worden gemaakt en door onze vrijwilligersnetwerk verspreid.
– Ouderen en alleenstaanden worden gecontacteerd en opgevolgd.
– overleg met de medische sector.  (huisartsen, ziekenhuis,…)
– De grabbelpas werd voor de paasvakantie geannuleerd, maar beweegideetjes en de werkbeschrijving van onze knutselactiviteit werden digitaal verstuurd.

Om broodnodige zuurstof te geven aan onze horeca, ondernemingen en verenigingen beslisten we bovenop om een bedrag van 250.000 EUR extra vrij te maken:

– Iedere inwoner krijgt een KaZo! (geschenkcheque) ter waarde van 10 EUR.
Dit geeft een injectie van 130.000 EUR aan onze plaatselijke ondernemers
– De ingeruilde KaZo!’s kunnen dienen als tombola met als prijs een KaZo! Resto te gebruiken in onze plaatselijke horeca. (= extra stimulans horeca)
– Bovenop de Vlaamse premie voor bedrijven, die moesten sluiten, geven wij extra 500 EUR.
We hebben 57 horecazaken en 92 ondernemingen.
– Onze verenigingen zijn ook getroffen door het annuleren van hun activiteiten. We onderzoeken de impact hiervan en bespreken met hen compenserende maatregelen.
– Samen met 5 andere gemeenten bouwden we aan het AZ Malle bijkomende opvangruimte. (= pre-triagecentrum)
– We zorgen voor chauffeurs en voertuigen zodat de huisarts vanaf de pre-triage huisbezoeken kan inplannen voor mensen die niet mobiel zijn.

Deze maatregelen worden de volgende weken op het terrein geïmplementeerd.

Hou u vooral gezond.

Uw burgemeester